Wyjaśnij historyczne znaczenie ” Boskiej komedii ” Dantego.

Kiedy powstawała ” Boska komedia ” Dantego, we Florencji i w całych późniejszych Włoszech istniało znaczne napięcie między władzą polityczną a religijną w sferze politycznej. Ostatecznie zwyciężyła władza religijna. Za swoje pisma Dante został wygnany przez papieża Bonifacego VIII. Boska komedia porusza tematy napięcia między kościołem a cesarstwem, zawierając wiele odniesień do florenckiej polityki. Szczególnym nawiązaniem do tych wydarzeń jest obraz papieży zesłanych do piekła.

Boska komedia nie tylko odzwierciedlała historyczne realia świata, ale także je kształtowała. Wydanie dzieła od razu zainspirowało ludzi do pisania i publikowania odpowiedzi i krytyki. Wyobrażenia Dantego zainspirowały także znaczną część renesansowych dzieł sztuki, a poemat od pokoleń uważany jest za klasykę literatury.