Ważnym tematem w Makbecie jest relacja między płcią a władzą. W jaki sposób Szekspir obala postrzeganie ról płciowych przez swoich bohaterów?

Szekspir czyni to w swoim przedstawieniu relacji między Makbetem a Lady Makbet. W świecie politycznych ambicji i walki o władzę, głównymi graczami bardzo często są mężczyźni. Makbet z pewnością ma ambicje, ale początkowo waha się, czy próbować przełożyć je na rzeczywistość. Lady Makbet traktuje to jako oznakę jego zasadniczej słabości, która – jak szydzi – nie przystoi mężczyźnie. Szydzi z jego braku agresji i siły woli, by w końcu zmusić go do działania. W tym samym czasie widzimy ją prywatnie, jak pracuje nad sobą, by osiągnąć poziom bezwzględności niezbędny do wykonania zadania. Wymaga ono od niej odłożenia na bok własnych kobiecych cech. W często cytowanym fragmencie sztuki prosi moce ciemności, by ją „rozdziewiczyły”. Chodzi jej o uwolnienie od takich cech jak współczucie i czułość, które są powszechnie postrzegane jako kobiece. W jej mniemaniu, takie cechy będą jedynie przeszkadzać w dążeniu do władzy. Szekspir obala zatem tradycyjne role płciowe, ukazując Lady Makbet jako tę agresywnie ambitną, a nie jej męża.