W jakim stopniu Makbet jest typową tragedią?

Nie ma czegoś takiego jak typowa tragedia. Zależy tylko od tego, czyjego pojęcia tragedii używasz i jak interpretujesz sztukę.
Poetyka Arystotelesa twierdzi, że tragedia to historia z nieszczęśliwym zakończeniem. Że człowiek spada z wysokiego statusu i sławy do katastrofy z powodu błędu, który popełnia.
Ale nawet mając w ręku definicję, trzeba interpretować sztukę. Jeśli założyć, że Makbet sam doprowadza do swojego upadku, to sztuka sprawdza się całkiem nieźle jako tragedia arystotelesowska. Ale jeśli założyć, że czarownice do pewnego stopnia nim sterują, to „Makbet” jest jedną z najmniej arystotelesowskich sztuk, jakie kiedykolwiek napisano.
To, czy uważasz, że jest winny, czy nie, decyduje o tym, czy sztuka zalicza się do tragedii arystotelesowskiej.