Omów znaczenie dramaturgiczne aktu 2, sceny 3 (scena z portierem/ pukaniem do drzwi) w Makbecie.

Ta scena odgrywa ważną funkcję. Chodzi o zapewnienie komizmu po bardzo ciężkiej scenie, w której Makbet zabija Duncana. Ma tez inny cel: pomaga utrzymać napięcie poprzez pukanie i nasze poczucie, że odkrycie morderstwa jest jedynie opóźniane przez tę gadaninę. Można też się zastanawiać, jak groza morderstwa jest spotęgowana przez grubiańską wulgarność Portiera. Wydaje się, że w jego komicznym złym guście, jest to makabryczna próba ukrycia prawdy. Zauważmy też jednak, że gdy czytamy jego uwagi obok tego, co o nocy mówi Lennox, jego słowa nadają zbrodni Makbeta znaczenie współczesne i uniwersalne.
Dlatego ważne jest, aby nie lekceważyć sceny z Portierem jako zwykłej „ulgi komicznej”. Szekspir wydaje się używać tego chwytu również z wielu innych powodów.