Na czym polega paradoks zawarty w scenie 3: „Mniejszy od Makbeta, a większy”? W jaki sposób ten paradoks jest prawdziwy?

Paradoks to sprzeczne stwierdzenie, które wyraża prawdę. Czarownice zaprzeczają same sobie. Mówią, że Banko jest zarówno mniejszy, jak i większy od Makbeta. Jak obie te rzeczy mogą być prawdziwe? Wydawałoby się, że nie mogą…
Banko jest „mniejszy” od Makbeta, jeśli chodzi o władzę. Nie ma takiej władzy politycznej, jaką ma i będzie miał Makbet – Banko nie jest tanem. Ponadto, wszystko wskazuje na to, że choć jest potężnym generałem, nie jest tak potężny jak Makbet. Król Duncan nagradza Makbeta, a nie Banka, za służbę.
Banko jest jednak „większy” od Makbeta, ponieważ jest zarówno mądrzejszy, jak i bardziej ugruntowany w swoich zasadach. Banko nie ufa czarownicom ani ich przepowiedniom, co okazuje się lepszym osądem. To właśnie zaufanie do przepowiedni doprowadza Makbeta do upadku. Banko od razu podejrzewa Makbeta o morderstwo, dobrze znając swego przyjaciela. Nie spieszy się z szukaniem własnej siły, tak jak Makbet, gdy przepowiednie wydawały się sprawdzać. W końcu Banko ginie, próbując bronić syna, zachęcając Fleance’a do ucieczki. Makbet nie zwraca uwagi na Lady Makbet, która powoli popada w obłęd i umiera – jest zbyt skupiony na sobie.