Makbet – jakie siedem wydarzeń poprzedza śmierć Duncana?

W sztuce jest wiele wydarzeń, które prowadzą do śmierci Duncana. Po raz pierwszy widzimy Duncana w akcie 1, scenie 2. Otrzymuje on wieści o bitwie: Makbet pokonał Makdonwalda. Tan Kawdoru jest zdrajcą, więc Duncan nakazuje jego egzekucję i ogłasza Makbeta nowym Tanem Kawdoru.

W następnej scenie Makbet i Banko spotykają w lesie czarownice. Nazywają one Makbeta Tanem Kawdoru i twierdzą, że będzie on „królem odtąd”. Ross Banko przychodzi i przekazuje wieści, że Makbet rzeczywiście jest nowym Tanem Kawdoru. Przepowiednie czarownic są ważne. Po spełnieniu się jednej z nich, Makbet zaczyna marzyć o zostaniu królem.

Makbet pisze list do żony o przepowiedni. Żona słyszy wiadomość, że Duncan ma się zatrzymać w ich zamku, co jest doskonałą okazją do pozbycia się go. Przekonuje męża do zabicia króla.

Makbet wpada na Banka i syna Banka, Fleance. Spotkanie to przypomina Makbetowi o przepowiedni czarownic, że potomkowie Banka będą królami.

Wiele wydarzeń prowadzi do śmierci Duncana.