Jaką rolę odgrywają czarownice w Makbecie?

Czarownice, czy też „dziwne siostry”,  odgrywają w Makbecie kluczową rolę. Sam Makbet ma obsesję na punkcie ich przepowiedni i wielokrotnie konsultuje się z nimi. Czarownice reprezentują również walkę między światem nadprzyrodzonym a naturalnym, która jest istotą Makbeta. Z jednej strony, to działania Makbeta wywołują krwawy chaos w sztuce. Z drugiej strony, to przepowiednia czarownic jako pierwsza motywuje go do rozważenia morderstwa jako drogi do tronu. Nie ma wątpliwości, że wykorzystują one swoje mroczne moce, by wpłynąć na przebieg wydarzeń. Sama Hekate trafnie przepowiada, że Makbet przyjdzie do czarownic, by poznać swoją przyszłość. Mówi, że użyje swojej magii, by stworzyć zjawy, które popchną go ku zagładzie.

„Sztuczne duchy” to zjawy, które czarownice wyczarowują dla Makbeta. Mówią mu, że nie może zabić go mężczyzna zrodzony z kobiety. Że nie zginie wcześniej niż gdy Las Birnamski  pomaszeruje na jego zamek. Te przepowiednie sprawiają, że Makbet staje się zbyt pewny siebie i chętny do walki ze swoimi przeciwnikami. W ten sposób Hekate i czarownice bezpośrednio wpływają na poczynania Makbeta. Co prawda nie musiał  postępować zgodnie z ich przepowiedniami, ale gdy to uczynił, jego śmierć została przypieczętowana. Ten konflikt między człowiekiem a siłami nadprzyrodzonymi przewija się przez całą sztukę i jest jednym z jej najważniejszych tematów. Czarownice odgrywają również kluczową rolę w tworzeniu ogólnego tonu i nastroju sztuki.