Co się dzieje z Lady Makbet w akcie V dramatu

Akt V jest ostatnim aktem szekspirowskiego Makbeta, w którym zarówno Makbet, jak i jego żona ponoszą  konsekwencje swoich czynów. W swym dążeniu do władzy Makbet jest odpowiedzialny za zabójstwa króla Duncana, Banka i rodziny Macduffa. Stał się surowym i okrutnym królem.

Lady Makbet, zastanawiała się, jak bardzo zabójstwo króla i siła, którą musi w sobie wyrobić, są sprzeczne z jej kobiecą naturą. To napięcie między potrzebą bycia bezwzględną, a jej własnym moralnym wychowaniem, doprowadziło ją do wewnętrznego niepokoju. Jest winna tego, że przyczyniła się do śmierci Duncana. W akcie V ten wewnętrzny konflikt i poczucie winy stopniowo doprowadzają ją do obłędu. Lunatykuje nocami, obsesyjnie obmywa ręce z nieistniejących plam krwi. W końcu, udręczona, popełnia samobójstwo.