Która kobieta została nagrodzona przez Achillesa na początku ” Iliady „? Dlaczego?

Kobieta podarowana Achillesowi nosi imię Briseis. Zostaje ona podarowana Achillesowi jako nagroda za jego udział w walkach, gdy Achajowie złupili miasto Teby. Później król Agamemmnon odbiera ją Achillesowi i zatrzymuje dla siebie.

Kiedy Agamemmnon to robi, dochodzi do jednego z najsłynniejszych epizodów w  ” ” Iliadzie „, kiedy Achilles odmawia dalszej walki i dąsa się w swoim namiocie. Robi to zarówno dlatego, że jest zły, iż odebrano mu nagrodę, jak i dlatego, że się w niej zakochał.

W końcu Agamemmnon oddaje Achillesowi Bryzeidę, a Achilles zgadza się wznowić walkę dla Greków.