Kto jest narratorem w ” Dżumie „?

Narratorem ” Dżumy ” Camusa jest doktor Rieux. Choć mówi o tym wprost dopiero pod koniec powieści, istnieją pewne wskazówki, które zapowiadają ostateczne ujawienie. W ekspozycji stworzonej przez Rieux jako bezimiennego narratora pierwszoosobowego, robi on dwie interesujące rzeczy, które zapowiadają jego ujawnienie, a jednocześnie ustanawiają narratorski punkt widzenia.

Po pierwsze, obiecuje, że ujawni tożsamość narratora „w odpowiednim czasie”: „narrator (którego tożsamość poznamy we właściwym czasie) nie miałby zbyt wielkich kompetencji do takiego zadania, gdyby przypadek (…) nie zaangażował go ściśle we wszystko, co proponuje opowiedzieć”.

Po drugie, jako narrator włącza się w społeczność Oranu; nie jest outsiderem. Czyni to, używając pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej (np. my, nas) oraz zaimków dzierżawczych i zwrotnych (np. nasz, ty).

Techniki zapowiadania pozwalają Rieux rozwinąć się jako narrator, który jest na miejscu, który jest osobiście zaangażowany w wydarzenia, zna je z pierwszej ręki, zanim ujawni swoją tożsamość. Jego przywiązanie do faktów i prawdy sprawia, że jest obiektywnym narratorem, który ma „uzasadnienie dla odgrywania roli historyka”.

Używał języka człowieka, który (…) postanowił (…) nie wchodzić w układy z niesprawiedliwością i kompromisy z prawdą”.