Jakie ważne role odgrywali bogowie w ” Iliadzie ” Homera?

W ” Iliadzie ” Homera bogowie są wszędzie, nawet tło ” Iliady ” jest wypełnione bogami. Ten ostatni punkt jest ważny do podkreślenia, ponieważ dzieło zaczyna się w mediach. Podam kilka przykładów.

Zanim Agamemnon miał popłynąć do Troi, Artemida nie chciała dać sprzyjających wiatrów, ponieważ Agamemnon zabił jelenia w jej świętym gaju. Musiał więc złożyć w ofierze swoją córkę.
Powodem, dla którego Grecy zostają zepchnięci na swoje okręty i pokonani, jest oburzenie Greków, że nie zwrócili Chryseis, córki trojańskiego kapłana Apollina. Innymi słowy, Apollo pomaga Trojanom w walce z Grekami ze względu na swojego kapłana.
W wielu momentach bogowie bezpośrednio włączają się do walki, np. gdy Afrodyta ratuje Parysa od śmierci w walce z Menalausem.
Czasami bogowie stają do walki z ludźmi i zostają ranni, jak wtedy, gdy grecki bohater Diomede przecina rękę Afrodyty.
Niekiedy bogowie występują też w przebraniach, aby udzielać rad, a nawet oszukiwać ludzi.
Jak wynika z powyższego zestawienia, bogowie odgrywają istotną rolę w twórczości i świecie Homera.