Jakie są relacje między bogami a ludźmi w Piekle z ” Boskiej komedii ” Dantego?

Relacje, jakie Dante opisuje między bogami a ludźmi, można podzielić na dwie szerokie kategorie. Po pierwsze, rozważa on przede wszystkim relacje między ludźmi a Bogiem chrześcijańskim. Ponadto, zgodnie ze swoją interpretacją wierzeń rzymskich, omawia relacje między ludźmi i bogami w czasach klasycznych. Ponieważ Dante wyobraża sobie Piekło jako miejsce, do którego trafiło wielu niechrześcijan, wśród postaci, które spotyka w Piekle, są starożytni Grecy i Rzymianie, a także, jeśli to stosowne, niektórzy z ich bogów; Plutus, jak przystało na boga podziemi, strzeże Czwartego Kręgu.

Bóg w rozumieniu chrześcijan jest odpowiedzialny za przydzielanie dusz zmarłych do Piekła, ale nie jest tam fizycznie obecny, gdyż jego domeną jest Niebo (Raj). Dla Dantego, jako średniowiecznego katolika, istoty ludzkie – zarówno za życia, jak i po śmierci – potrzebują przewodnictwa i pośrednictwa w spotkaniach z Bogiem. Tymi pośrednikami mogą być święci i inne postacie.

Zwłaszcza Dante potrzebuje przewodnika w swojej podróży przez piekło, ponieważ nie jest tam jego miejsce. Co więcej, bardzo stara się zrozumieć Piekło jako chrześcijanin, który chce wiedzieć, co dzieje się z duszami po śmierci, i jako człowiek współczesny, który zastanawia się nad losem tych, którzy żyli przed Chrystusem. Dla Dantego, który jeszcze nie umarł, nie ma miejsca w żadnym obszarze życia pozagrobowego. Kluczową rolę odgrywa Wergiliusz, który przeprowadza go przez Piekło, choć i jemu droga jest zablokowana, bo jego miejscem jest Limbo (Canto IV). Złożona relacja ludzi przedchrześcijańskich, których dusze mogłyby zostać zbawione, gdyby poznali Chrystusa, jest jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów teologii Dantego.

Wergiliusz może rzucić wiele światła na swoją epokę, może też pomóc Dantemu nawiązać kontakt z chrześcijanami, którzy poprowadzą go dalej, ponieważ ich cnoty umożliwiają im połączenie z Bogiem. Główną przedstawicielką tej kategorii jest Beatrycze, która jest cnotliwa we własnym mniemaniu, ale jeszcze więcej dobra czerpie ze związku z Maryją Dziewicą. Innym pośrednikiem, który pomaga Dantemu w jego podróży, jest Anioł, który przybywa, aby otworzyć bramy Dis. Chociaż aniołowie kojarzą nam się z niebem, Dante sugeruje, że św. Paweł przychylnie spojrzał na jego wysiłki i wysłał anioła, aby mu pomógł.

Ponadto chrześcijanie mają obowiązek zachowywać się zgodnie z prawem Bożym, a odmienne postępowanie jest grzechem. Skrupulatne opracowanie przez Dantego sprawiedliwej kary dla tych, którzy popełniają każdy rodzaj grzechu, świadczy o jego wnikliwym rozważaniu odpowiedzialności człowieka za kształtowanie własnego losu. Przeciwstawia on wieczne potępienie możliwości zbawienia dla tych, którym uda się żyć bez grzechu lub którzy podejmą szczere wysiłki w tym kierunku. Dokonuje również przeglądu swoich własnych grzechów, zarówno rzeczywistych, jak i potencjalnych. Ostatecznie związek każdego człowieka z Bogiem jest kwestią indywidualnego wyboru, który odegra znaczącą rolę w losie jego duszy.