Jakie jest trafne porównanie Napoleona z ” Folwarku zwierzęcego ” do cytatu: „Władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie”?

Napoleon otrzymuje „wspólną” władzę, gdy zwierzęta po raz pierwszy przejmują farmę. Zarówno on, jak i inne świnie wyrażają uznanie dla Starego Majora i zachęcają zwierzęta hodowlane, by szanowały swojego dawnego inspiratora. W miarę upływu czasu Napoleon staje się jednak coraz bardziej żądny władzy. Haniebnie wyrzuca Snowballa z farmy i rozpoczyna się jego panowanie jako jedynego przywódcy. W tym momencie zwierzęta zaczynają kwestionować jego działania i przemówienia Squealera, ale Napoleon brutalnie je tłumi. W końcu zostaje tak zdeprawowany przez swoje pragnienie  utrzymania absolutnej kontroli, że wartości i cele pierwotnego Folwarku zwierzęcego zostają zapomniane i zniszczone.

Postać i kariera Napoleona skłaniają czytelników do zastanowienia się, czy Stalin był kiedyś graczem zespołowym, który miał szlachetne cele dla swojego narodu, czy też od samego początku miał w głowie plan zdobycia ostatecznej kontroli.