Jakie istotne tematy wyłaniają się w koncepcjach z ” Fausta ” Goethego?

Jednym z najbardziej dominujących tematów w ” Fauście ” jest stan nowoczesności, który Goethe rozumiał lepiej niż inni. W postaci Fausta, istnieje ciągłe dążenie do dostosowania świata do własnej podmiotowości. Dla Fausta pojęcie władzy jest pojęciem, w którym istnieje nieustanne dążenie, nieugięte w pragnieniu uczynienia tego, co subiektywne, obiektywnym. Jest to motyw przewodni utworu, w którym odbija się wypowiedź na temat kondycji ludzkiej. Faust jasno daje do zrozumienia, że jednostki nie mogą znaleźć spokoju w tym stanie, w którym pragnienie przywłaszczenia sobie obiektywności przez subiektywność. Temat ten jest szczegółowo rozwijany przez Fausta i wszystko, co robi. Jednocześnie Goethe tworzy tekst wysoce romantyczny w swym tematycznym twierdzeniu, że człowiek może być zbawiony, gdy przyzna się do błędów. Kiedy Faust zaczyna się „zatrzymywać na chwilę”, następuje wydarzenie z Opieką, kiedy zaczyna rozumieć prawdziwą naturę życia i to, jak wpływa ono na jego własną mądrość.

Idea ludzkiego odkupienia jest tematem rozwijanym w utworze, w którym na pierwszy plan wysuwa się samo pojęcie tego, co to znaczy być człowiekiem, a także myślenie czytelnika.