Jaki jest motyw przewodni Makbeta?

Główny temat sztuki dotyczy Makbeta, jej tragicznego bohatera. Z powstania, upadku i zniszczenia Makbeta wyłania się jasna myśl dotycząca ambicji politycznej: żądza władzy – nieskrępowana ambicja – prowadzi do zniszczenia siebie i innych. Kiedy ambicja Makbeta zostaje rozbudzona, jego przemożne pragnienie zdobycia tronu Szkocji prowadzi go do zagłady. Niestety, pociąga za sobą również innych.
W wyniku chęci zdobycia, a następnie utrzymania korony, Makbet staje się kłamcą, mordercą, a w końcu tyranem, pod którego rządami cierpi Szkocja. Do końca sztuki działania Makbeta doprowadziły bezpośrednio do śmierci króla Duncana, Banka, Lady Macduff, jej dzieci i służących, młodzieży, wielu żołnierzy i wreszcie jego samego. Pośrednio Makbet odgrywa również ważną rolę w samobójstwie swojej żony.