Jaka jest teza na poparcie wolnej woli w ” Dekameronie ” ?

W tym zbiorze opowiadań, z których część jest tragiczna, a część zabawna, warto zwrócić uwagę na Baśń o Tancredzie i złotym pucharze Fiammetty. Można powiedzieć, że wolna wola jest tym, co prowadzi do triumfu Ghismondy nad próbami ojca, by utrzymać ją i jej kochanka Guiscarda w separacji. Sposób, w jaki Ghismonda przeciwstawia się woli ojca, nalegając, by umarli razem, urzeczywistnia się, gdy otrzymuje serce ukochanego w pucharze Tancreda, a następnie umieszcza w nim truciznę, wypija ją i umiera. Tancred sądził, że los wyznaczył jej córce partnera bardziej wyniosłego niż pokorny Guiscardo, ale tragiczny koniec Ghismondy ukazuje siłę wolnej woli i jej zdolność do przeciwstawienia się życiu, jakie zapewniłoby jej stanowisko i urodzenie.

Dobrą tezą, którą można by zastosować do tego opowiadania, byłoby zatem coś w rodzaju następującego stwierdzenia:

Tragiczna śmierć Ghismondy w „Opowieści o Tancredzie i złotym pucharze” pokazuje triumf wolnej woli nad przeznaczeniem.

To dałoby możliwość zgłębienia i rozwinięcia odpowiedzi na to pytanie poprzez bardziej dogłębną i szczegółową analizę opowiadania oraz roli, jaką odgrywa w nim wolna wola.