Jak zmienia się Napoleon w całej powieści ” Folwark zwierzęcy „?

W miarę rozwoju ” Folwarku Zwierzęcego „, Napoleon stopniowo staje się coraz bardziej okrutny i despotyczny. Na początku, gdy dochodzi do rewolucji, współpracuje z innymi świniami, by ustanowić nowy system oparty na marzeniach Starego Majora. Na przykład razem ze Snowballem prowadzi pozostałe zwierzęta do zagrody Jonesów i wyważa drzwi. Jest równie zaskoczony jak inne zwierzęta luksusem domu.

Stopniowo jednak, zaczyna sprzeciwiać się Snowballowi i przedkładać własne pragnienie władzy nad dobro pozostałych zwierząt. Władza staje się jego jedynym celem. Dąży do niej coraz bardziej bezwzględnie, wypędzając Snowballa i tresując psy jako osobistą policję. Wykonuje egzekucje na tych, którzy ośmielają się sprzeciwiać jego tyranii.

Stopniowo osobowość Napoleona degeneruje się i staje się on coraz bardziej skorumpowany, chciwy i zapatrzony w siebie z powodu swojej władzy absolutnej. Pod koniec powieści zdradza wszystkie ideały Folwarku Zwierzęcego, a chodząc na dwóch nogach i w ubraniu, staje się nie do odróżnienia od ludzkich panów.