Ilu ludzi Makbet zabija w sztuce?

Całkowita liczba zgonów, za które odpowiedzialny jest Makbet, jest trudna do ustalenia, ponieważ nie wiemy, ile osób zginęło w zamku Macduffa.
Podczas bitwy w akcie 1. zabija Macdonwalda, jednego z przywódców sił rebelianckich: „rozrywa go od pępka do szczęki”. Macdonwald jest pierwszym człowiekiem, którego Makbet zabija, choć tylko dowiadujemy się o tym. Jest to jednak czyn honorowy, dokonany w obronie Szkocji. Wszystkie inne zabójstwa (Duncan, dwóch strażników króla, Bank, Lady Macduff, jej rodzina i dom, Young Siward), które wykonuje lub zleca do wykonania są wynikiem jego ambicji i pragnienia zostania królem.
Samobójstwo Lady Makbet, jak sądzę, jest wynikiem jej poczucia winy za udział w śmierci Duncana. Wprawdzie w scenie lunatykowania mówi ona o innych zgonach, ale żaden z nich nie nastąpiłby, gdyby Makbet jej nie uległ. Nie była z natury zła; musiała wezwać złe duchy, aby się „rozdziewiczyć” i stać się twardą.