Dlaczego w ” Dekameronie ” historia miłości Cateriny i Ricciarda ma szczęśliwe zakończenie, a historia Guiscarda i Ghismundy nie? Jakie konkretnie implikacje społeczne powodują, że rozwiązania w tych historiach są odwrotne?

W Dekameronie Boccaccia istotne różnice społeczne wydają się polegać na tym, że  Ricciardo był znany ojcu Cateriny i przez niego uwielbiany, podczas gdy Guiscardo był nieznany i stanowił całkowite zaskoczenie dla ojca Ghismondy. Podczas gdy Ricciardo pochodził z porównywalnego rodu i pozycji, Guiscardo był nisko urodzony i niższy od Ghismondy, co osłabiało linię rodową jej ojca.

Szczęśliwe zakończenie, którego doświadczyli Ricciardo i Caterina – ślub, który uprawomocniłby ich związek – było tym, czego pragnęli od samego początku. Niestety uzyskali je dopiero po błaganiach i argumentach. Ghismonda nie zabiegała o pozwolenie na ślub, lecz błagała, by pozwolono jej umrzeć z Guiscardo. Tak więc w przewrotny sposób nawet Guiscardo i Ghismonda spełnili swoje pragnienia.