Czy Makbet jest tragedią grecką?

Sztuka jest podobna do tragedii greckiej w tym sensie, że Makbet posiada wiele cech tragedii. Zgodnie z przewodnikiem po tragedii greckiej, tragedia grecka jest definiowana jako sztuka, która pokazuje zniszczenie tragicznego bohatera przez „pychę (dumę), los i wolę bogów”. Z pewnością można by uznać, że Makbet spełnia wszystkie trzy kryteria. Pokazuje, jak Makbet zostaje ostatecznie zniszczony z powodu pragnienia władzy i pozycji(duma), z powodu przypadkowego spotkania z czarownicami (los). W końcu, z powodu roli jaką czarownice odegrały w sprowadzeniu Makbeta na drogę ułudy(wola bogów).
Łatwo można udowodnić, że Makbet jest rzeczywiście bohaterem tragicznym. Bohater tragiczny musi być szlachetnie urodzony lub wysokiego rodu (Makbet z pewnością taki jest). Musi być niedoskonały lub ułomny ( łatwo nim manipulować). Musi mieć tragiczną wadę (jego mordercza żądza władzy i słaba natura). Upadek Makbeta musi być wynikiem jego własnych wyborów (ma wiele okazji, by oszczędzić życie Duncanowi, ale wybiera władzę). Jego los nie jest w pełni zasłużony ( gdyby nie czarownice i Lady Makbet, sam Makbet nigdy nie wybrałby drogi, którą podążył). Musi ostatecznie przyjąć swój upadek ze szlachetnością, uznając na końcu swoją śmiertelną wadę, co Makbet wyraźnie czyni w ostatnich scenach sztuki.