Co łączy ” Boską Komedię ” z książkami średniowiecznymi, a co z renesansowymi?

Kiedy Dante Alighieri pisał ” Boską komedię ” na początku XIV wieku, Europa przeżywała okres przejściowy. Renesans dopiero raczkował, a w północnych Włoszech nadal istniało wiele cech średniowiecznych. W związku z tym dzieło to zawiera elementy charakterystyczne dla obu tych okresów.

Jeśli chodzi o cechy charakterystyczne dla epoki średniowiecza, nie trzeba szukać dalej niż w tematyce religijnej, która charakteryzuje ten utwór. Niemal wszystkie europejskie pisma średniowieczne poruszały tematy i wątki chrześcijańskie. Nie inaczej jest w przypadku tego dzieła. Dante zgłębia chrześcijańskie pojęcia piekła, czyśćca i nieba. Opisuje zarówno świętych, jak i grzeszników, ponieważ w dziele tym porusza kwestie dobra i zła. Tematy te są znane każdemu czytelnikowi literatury średniowiecznej.

Z drugiej strony, ” Boska komedia ” jest dziełem typowo renesansowym. W przeciwieństwie do dzieł średniowiecznych, które miały tendencję do formalnego i bezosobowego stylu, dzieło Dantego dotyczy emocji i elementów bardziej ludzkich. W związku z tym jest to dzieło humanistyczne. Humanizm zajmował się doświadczeniami ludzi jako jednostek. U Dantego występuje wiele postaci, których emocje przekładają się na słowo pisane. Było to bardzo charakterystyczne dla renesansu, z jego licznymi dziełami humanistycznymi, wyrażającymi się zarówno w literaturze, jak i sztukach plastycznych.