” Antygona ” – w jaki sposób, zdaniem Tejrezjasza, Kreon skrzywdził Teb?

Według Tejrezjasza Kreon wyrządził Tebom krzywdę, dopuszczając się zachowań, które grożą ściągnięciem na miasto klątwy bogów.

Wszystko przez to, że uparty Kreon nie pozwolił Antygonie pochować jej zmarłego brata Polinejkesa zgodnie z ustalonymi obrzędami pogrzebowymi. Zamiast tego król pozwolił, by zwłoki młodzieńca gniły na ulicy, gdyż uważa go za zdrajcę Teb.

W tej właśnie scenie Kreon zaczyna od przyrzeczenia Tejrezjaszowi, że będzie posłuszny każdej jego radzie. Kiedy jednak niewidomy prorok mówi Kreonowi, że odmowa pochowania brata przez Antygonę sprowadzi na Tebę straszliwe klątwy, Kreon zmienia zdanie i nie zgadza się z tym, co mówi Tejrezjasz.

Rozgniewany przepowiednią Tejrezjasza, Kreon oskarża go o bycie fałszywym prorokiem, winnym złych rad i złej retoryki. Tejrezjasz jednak głęboko rozumie, czego chcą bogowie, i nie zamierza się wycofać. Wie, że obrzędy pogrzebowe są wyłączną sprawą bogów i dlatego jest bezbożne, by zwykły śmiertelnik próbował w nie ingerować, jak to uczynił Kreon.

Tejrezjasz nie ustępuje, a zmartwiony Kreon niechętnie zgadza się z wolą społeczności, reprezentowaną przez chór, i uwalnia Antygonę z niewoli.