” Antygona ” – w jaki sposób Antygona jest przedstawiona jako główna ofiara w utworze Sofoklesa?

Sądzę, że jednym z argumentów przemawiających za tym, że Antygona jest ofiarą, jest fakt, że nie znajduje się ona w pozycji legalnej lub społecznie ustanowionej władzy. Antygona musi być postrzegana jako ofiara w dużej mierze dlatego, że nie ma władzy. Jest nią Kreon. Kreon jest źródłem problemów w dramacie. Antygona po prostu reaguje na prawa i działania, które uchwalili inni. Musi być postrzegana jako ofiara, ponieważ nie jest w stanie przemówić ani uzyskać potwierdzenia swoich poglądów przez strukturę władzy. Jest ofiarą także dlatego, że zostaje wtrącona do więzienia i uwięziona za swoje przekonania, co czyni z niej jeszcze większą ofiarę. Antygona jest ofiarą, ponieważ w pełni zdaje sobie sprawę, że jej działania nic nie zmienią. Nie przywrócą życia jej bratu ani nie zakończą bólu, jaki przeżyła jej rodzina. Myślę jednak, że fakt, iż wytrwała w tym bez względu na wszystko, pomaga uwydatnić zbrodnię, która jest obecna w życiu Antygony i w jej walce. Wreszcie uważam, że Antygona jest ofiarą, ponieważ nigdy nie wiedzie życia, w którym widoczne jest szczęście. W tym kontekście jawi mi się ona jako ofiara.